Certificaten


Pot slochteren is in het bezit van een aantal certificaten, waarmee wij de kwaliteit van de werkzaamheden bewaken.

Om deze certificaten te krijgen en te behouden worden we jaarlijks geaudit door externe geaccrediteerde instellingen.

Hierdoor weet u als opdrachtgever dat de werkzaamheden welke door Borgtechniek b.v. worden uitgevoerd conform de vigerende normen en voorschriften worden geïnstalleerd en geïnspecteerd.

Verzekeringsmaatschappijen eisen vaak dat inspecties door een gecertificeerd bedrijf worden uitgevoerd en beveiligingsinstallaties door erkende bedrijven worden aangelegd.